Project Life - Week 19

Wednesday, 30 May 2012

Week 19, and I'm really happy with the simple photos + words look of this week. Sometimes I think simple is best :) I got a bit behind with this week, but it was actually 95% done, so it didn't take too long to finish it off. The funny thing is, it's so hard to remember the details of this week, and it was only 3 weeks ago!
Uge 19, og jeg er super glad med den enkelt look af billeder + ord. Jeg nogen gang tror at enkelt er jo bedst :) Jeg var lidt bagud med denne uge, men det var faktisk 95% færdig, så det tog ingen tid til at færdiggøre det. Det er sjovt, at det er så svært at huske detaljerne, selv om det var kun for 3 uger siden!
Cool circles by Design Editor and Happy Spring by Ali Edwards, both free downloads.
Spring truly arrived during this week, and my favourite apple tree blossomed (love!). Faster Marianne had spoilt the girls with some new Duplo, Cinderella's castle and a cupcake set, so they were played with A LOT! We just love the pinks and girly shades in these new sets. Isabel pulled out her tea set, and she and Lucy began to play tea party (or coffee party!). It was so cute hearing Isabel ask Lucy if she wanted coffee and pouring it for her! We also celebrated 20 years of playgroup at our kindy.
Forår begyndte for alvor og min yndlings æbletræ blomstrede. Faster Marianne kom med nye duplo til pigerne, Askepots Slot og cupcakes, og så legede pigerne med dem rigtig meget. Vi elsker at det er bare de sødeste pigefarver med! Isabel fandt hendes teset frem, og hun og Lucy legede sammen med den. Det var så sød, at høre Isabel spørger Lucy om, hun vil have nogen kaffe! Vi også fejrede 20 års jubileum i Nørremarks Legestue.
Cool circles by Design Editor as a free download.
We tidied up the bedrooms upstairs, and reorganised the toys, and Isabel rediscovered all her dolls and accessories. She really enjoyed playing with them! I can see a few more accessories making their way onto her birthday wish list ;) On Sunday we celebrated Mother's Day with buns and a cake from the bakery, a very yummy sponge cake with strawberry cream in the middle! I got both seasons of Downton Abbey on DVD, so now I can re-watch them whenever I like! Sweet! We also went to church, which I really enjoyed as it's been a month since I've been (I work every second weekend). My other highlight of the week was a trip downtown and eating lunch at a café, which Isabel REALLY enjoyed! I think she and I will have to do that together more often :)
Vi fik ryddet op i soveværelserne ovenpå, og Isabel fandt hendes dukker og tilbehør. Hun nydt virkelig at lege med dem! Jeg kan godt forestille mig, at der kommer nogen dukketilbehør på ønskeseddelen til hendes fødselsdag ;) På søndag fejrede vi morsdag, med rundstykker og en kage fra bageren, en lækker lagkage med jordbærkrem. Jeg fik begge sæson af Downton Abbey på DVD, så nu kan jeg se dem igen når jeg har lyst. Vi gik også i kirken, og det var dejligt da jeg kan ikke kom så tit efter jeg har begyndt at arbejde hver anden weekend. Min anden højdepunket af ugen var et cafebesøg med familien, og det nydt isært Isabel rigtig meget. Det må vi snart prøve igen, kun hende og mig :)

Until next time!

Hugs, Fiona

No comments :

Post a Comment

Proudly designed by | mlekoshiPlayground |